A mund të marr pjesë në të gjitha konkurset?

Po, padiskutim. -Mund të aplikoni për konkursin fotografik me tematikë “Rinia Shqiptare” -Mund të aplikoni me projekte fotografike me tematikën “Shqipëria në fokus”. -Mund të aplikoni në konkursin e videove, tema: “Shqipëria e Gjelbër”  

A mund të marr pjesë në të gjitha konkurset?2022-05-27T08:46:36+00:00

A pranohen fotot e edituara/korrigjuara?

Po, pranohen fotot të cilat kanë korigjime të lehta të ngjyrave, por jo manipulime të objekteve, natyrës, personazheve etj.

A pranohen fotot e edituara/korrigjuara?2022-05-27T09:06:09+00:00

Pranohen foto me smartphone apo vetëm me aparat fotografik?

Po, pranohen foto që janë bërë me smartphone, apparat fotografik ose analog. Mjafton të jenë në përmasat dimesionet e kërkuara. Me çdo lloj aparat fotografik digital ose analog si dhe me smartphone.

Pranohen foto me smartphone apo vetëm me aparat fotografik?2022-05-27T09:06:46+00:00