Loading...
Projekte fotografike2022-07-11T20:47:45+00:00

Konkurs me fotografët profesionistë

Kjo thirrje është vetëm për fotografët profesionistë.

Secili mund të dërgojë deri 10 foto.

Tema: Framing Albania (Shqipëria në fokus)

Vetëm një fitues i madh do shpallet nga ky konkurs.

Fituesi do njoftohet në eventin e Tirana Photo Festival 2022

Afati i dërgimit: 15 Gusht