Te dhenat e bankes2022-05-10T06:44:42+00:00

TE DHENAT E LLOGARISE

Banka:Credins Bank sh.a

Kodi Swift: CDISALTRXXX

Titullari i llogarise: Qendra DMO Albania

Nr i llogarise: 00001074826

Monedha: ALL

IBAN: AL16 2121 1009 0000 0000 0107 4826