Konkurs për Video2022-07-11T20:49:09+00:00

Thirrje për video

Kjo thirrje është për video të shkurtra, një minutë me temën:

Green Albania!

Pse Green? Sepse duam të sjellim bukurinë e pjesës së paprekur të Shqipërisë, gjelbërimin e fshatrave, por dhe elemente të tjera green, si panelet apo mullinjte e erës, pastrimin e Shqipërisë, vendet model të kujdesit për menaxhimin e mbetjeve,  një Shqipëri të pastër që të motivojë e të bëhet shembull për mënyrën se si duhet ta mbajme vendin tonë, jo vetëm për Turistët por dhe për vete.

Aplikimet behen direkt te emaili i festivalit: tiranaphotofestival@gmail.com

Afati deri më 15 Gusht

Çmimi

Fituesi i këtij konkursi do të shpërblehet me  20 000 Lekë

Mundësuar nga Bashkia Tiranë

Me poshte video fituese e Tirana Photo Festival 2021

Green Albania