Loading...
Kurse Fotografie2019-07-04T08:12:26+00:00

Tirana Photo Festival 2019

8-15 Tetor 2019 – Muzeu Historik Kombetar

Workshop me Roland Tasho

Tema: Bazat e Fotografise/ ngjyrat dhe krijimtaria
Kohezgjatja: 3 ditë
Data: 8-10 tetor
Vendi: (Muzeu Historik)
Numri i pjesëmarrësve: 20 (nr i limituar. Kush regjistrohet i pari)
Pagesa për workshop: 3 000 leke

Si të regjistroheni për këtë workshop?

Dërgo email te tiranaphotofestival@gmail.com me subjektin: Workshop me Roland Tasho
Vendosni emrin, mbiemrin dhe një kopje të pagesës në llogari të DMO ALBANIA
Një email konfirmimi do ju vijë pas verifikimit të pagesës.

Ose mund te paguani cash ne zyrat e Visit Tirana

PROGRAMI

Dita e pare: 16:00-17:00: Presentation teorik i kursit
Dita e dyte: Praktike individuale, studentet do bëjnë foto të ndryshme në terren sipas porosive të mjeshtrit ditën e pare
Dita e trete: Ora 17.00-20.00 Analiza e punës, vërejtjet, vlerësimet. Përfundimi

Worshkop (trainer to be selected)

Tema: Editimi i fotografise
Kohëzgjatja: 3 ditë
Data: 10-12 tetor
Vendi: (Muzeu)
Numri i pjesëmarrësve 20 (nr i limituar. Kush regjistrohet i pari)
Pagesa për workshop: 3 000 leke

Si të regjistroheni për këtë workshop?

Dërgo email te tiranaphotofestival@gmail.com
Vendosni emrin, mbiemrin dhe një kopje të pagesës në llogari të DMO ALBANIA. Një email konfirmimi do ju vijë pas verifikimit të pagesës.

Ose mund te paguani cash në zyrat e Visit Tirana

PROGRAMI

Dita e pare: 16:00-17:00: Prezantim teorik i kursit
Dita e dyte: Praktike individuale, studentet do bëjnë foto të ndryshme në terren sipas porosive të mjeshtrit ditën e pare
Dita e trete: Ora 17.00-20.00 Analiza e punës, vërejtjet, vlerësimet. Përfundimi