Po, pranohen foto që janë bërë me smartphone, apparat fotografik ose analog. Mjafton të jenë në përmasat dimesionet e kërkuara.
Me çdo lloj aparat fotografik digital ose analog si dhe me smartphone.

2022-05-27T09:06:46+00:00